ชุดสูบไปป์กัญชา 

ชุดสูบกัญชา ไปป์กัญชาคืออะไร?ค้นพบคำตอบที่นี่ได้!

ชุดสูบไปป์กัญชา
ชุดสูบไปป์กัญชา

ชุดสูบกัญชา|ไปป์กัญชา 

ไปป์กัญชา (Marijuana vape or THC vape) คือเทคนิคการสูบกัญชาที่ไม่ต้องการการเผาไหม้ในการสูบ แต่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีน้ำยา THC (สารสำคัญในกัญชาที่มีผลกับจิตและร่างกาย) ซึ่งเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาจะมีการทำงานของไฟฟ้าผ่านสายไฟในท่อไอ แล้วจะอบไอที่เกิดขึ้นจนไฟฟ้าไปยังน้ำยา THC ซึ่งจะกระตุ้นให้กัญชาสูบเข้าไปในปากผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม การใช้ไปป์กัญชาอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตและร่างกาย และอาจสร้างควันหรือก๊าซพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อปอดและระบบทางเดินหายใจได้ ดังนั้นควรใช้ไปป์กัญชาอย่างระมัดระวัง และที่สำคัญในหลายประเทศหรือหลายเขตุทั่วโลกนั้น กัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่ถูกควบคุมด้วยกฎหมายเฉพาะที่

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม:กินกัญชาอย่างไร?”กัญชา“กินอย่างไรให้ปลอดภัย

ชุดสูบกัญชา|ประวัติชุดสูบกัญชา ไปป์กัญชา

ประวัติชุดสูบกัญชา
ประวัติชุดสูบกัญชา

ประวัติชุดสูบกัญชา ไปป์กัญชา ก่อนอื่นเลยเริ่มจากกัญชาก่อน สันนิษฐานว่ากัญชานั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย โดยเริ่มใช้กับยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ผลิตมาจากส่วนอ่อนของพืชกัญชา (Cannabis sativa) หรือเรียกกันว่า “กัญชา” หรือ “มาริจัวน่า” (Marijuana) เมื่อเข้าสู่ประเทศตะวันตกก็ได้รับความสนใจจากผู้ใช้ทั่วไป เนื่องจากมีผลกระทบต่อกายและจิตใจได้ โดยขึ้นต้นคอนเซปต์ของการใช้ไปป์กัญชานั้นมีเอกลักษณ์ทางสังคมที่ยังไม่ได้กำหนดไว้ แต่มีการใช้ในบางกลุ่มเป็นเพื่อสร้างความเริ่นเริงให้ชีวิต ซึ่งเรียกว่า “บันเทิง” และมีศิลปะ วรรณคดี และเพลงที่เกิดขึ้นจากการใช้ไปป์กัญชาด้วย ส่วนการพัฒนาการผลิตและการรับประกันคุณภาพของไปป์กัญชาก็เริ่มขึ้นมาในปัจจุบัน เนื่องจากมีความต้องการจากตลาดกลาง แต่เพื่อป้องกันการติดยาเสพติดกัญชา จึงต้องยับยั้งการใช้ไปป์กัญชาอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ซึ่งทั้งการใช้และการผลิตไปป์กัญชาในปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศที่มีการพิจารณาที่จะผลักดันให้ไปป์กัญชาเป็นยาทางการแพทย์เพื่อเยียวยาในการรักษาโรคต่างๆ

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม:กัญชาถูกกฎหมายบอันตรายที่มองเห็น ไทยจะโปรโมตกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น

ชุดสูบกัญชา|ข้อดีของการใช้ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชา 

ข้อดีไปป์กัญชา
ข้อดีไปป์กัญชา

ข้อดีของการใช้ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชา (Marijuana vape or THC vape) ได้แก่

1. ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชาทำให้การสูบกัญชาไม่มีกลิ่นอับและลดปริมาณควันที่เกิดขึ้น มีความปลอดภัยมากกว่าการสูบด้วยวิธีการปกติ

2. ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชาไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้น ทำให้ลดอันตรายในการเผชิญกับสารเคมีที่อาจจะลดลงบ้าง

3. ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชาผู้ใช้ไปป์สามารถควบคุมการสูบตามความชอบได้ง่ายขึ้น โดยควบคุมปริมาณสารสำคัญที่ต้องการออกมาจากเครื่องได้

4. ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชาลดปัญหาควันส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง

5. ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชามีความทันสมัยและสะดวกสบายในการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้การเผาไหม้ด้วยมือ

อย่างไรก็ตาม การใช้ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชานั้นก็ยังอาจจะมีผลข้างเคียงและเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น เสี่ยงต่อภาวะโดมโดม ต่อการติดยา และอาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นการใช้ไปป์กัญชาต้องทำโดยประมาณและคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นด้วย

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม:กัญชาถูกกฎหมายบอันตรายที่มองเห็น ไทยจะโปรโมตกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น

ชุดสูบกัญชา|ข้อเสียของการใช้ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชา

ข้อเสียไปป์กัญชา
ข้อเสียไปป์กัญชา

ข้อเสียของการใช้ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชา (Marijuana vape or THC vape) ได้แก่

1. การใช้ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชาอาจจะทำให้ผู้ที่มีปัญหาด้านหายใจ หรือโรคเรื้อรังมีความเสี่ยงอันตรายมากขึ้น เนื่องจากไม่มีการเผาไหม้และควบคุมการสูดดมไม่ได้ เมื่อเทียบกับการสูดควันปกติ ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชาจึงถือว่าค่อนข้างเสี่ยงที่จะรบปริมาณเกินที่ควร

2. การใช้ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชาในการสูบกัญชาอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ตามสมบัติของสาร THC ที่ประกอบอยู่ในกัญชา อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมในระยะยาว

3. การใช้ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชาอาจก่อให้เกิดการใช้มาเลเซียน หรือยาเสพติดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่การใช้กัญชายังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะผู้ที่แอบกระทำผิดกฎหมายด้วยการใช้สารเสพติดผิดกฎหมายส่วนมากมักจะไม่หยุดแค่สิ่งเดียว

4. การใช้ชุดสูบกัญชาไปป์กัญชาบ่อยๆ อาจถูกหลอกหรือได้รับสารสกัดจากกัญชาที่ไม่สะอาด และทำให้ติดยาเสพติดได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในวงการสูบสารเสพติดที่มีพื้นที่กว้างขึ้นในปัจจุบัน

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม:พริกทอดสอดไส้หมูใบกัญชา สูตร อาหารกัญชา

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม:เมากัญชารู้สึกยังไงครับ อาการแพ้กัญชา

คำถามที่พบบ่อยFAQ

Q:ไปป์กัญชาคืออะไร?

A:ไปป์กัญชา (Marijuana vape or THC vape) คือเทคนิคการสูบกัญชาที่ไม่ต้องการการเผาไหม้ในการสูบ แต่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีน้ำยา THC (สารสำคัญในกัญชาที่มีผลกับจิตและร่างกาย) ซึ่งเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาจะมีการทำงานของไฟฟ้าผ่านสายไฟในท่อไอ แล้วจะอบไอที่เกิดขึ้นจนไฟฟ้าไปยังน้ำยา THC ซึ่งจะกระตุ้นให้กัญชาสูบเข้าไปในปากผู้ใช้งาน

ads img

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *