Khi truy cập vào các trang web và sử dụng dịch vụ của Kubet, bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về Chính sách bảo mật của Kubet và các biện pháp mà chúng tôi áp dụng để đảm bảo thông tin của bạn được an toàn và bảo mật.

Cam kết về bảo mật dữ liệu của Kubet

Tại Kubet, chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng và chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc bảo mật dữ liệu theo Quy tắc bảo mật dữ liệu chung chỉ đạo (EU) 2016/679 (GDPR). Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi bạn đồng ý và cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Các biện pháp bảo mật của Kubet

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Dưới đây là các biện pháp bảo mật chính mà chúng tôi đã áp dụng:

Bảo mật thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân được gửi và lưu trữ trên hệ thống của Kubet đều được mã hóa và bảo mật cao. Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa SSL (Secure Socket Layer) 128-bit để bảo vệ thông tin của bạn khi truyền tải qua internet. Đây là một công nghệ bảo mật tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp và đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ an toàn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có các biện pháp bảo mật vật lý như hệ thống giám sát và kiểm soát truy cập vào các phòng máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có quyền truy cập vào thông tin cá nhân khi cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc bảo mật và dịch vụ khách hàng.

Bảo vệ thông tin giao dịch

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn nhất để bảo vệ thông tin giao dịch của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua kênh thanh toán an toàn và được mã hóa để đảm bảo tính bảo mật cao nhất.

Quy định về chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi cam kết không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

  • Khi bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn.
  • Khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ có thẩm quyền.
  • Trong trường hợp chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của Kubet và người dùng của chúng tôi.

Quy trình xử lý khi vi phạm bảo mật

Nếu có sự vi phạm bảo mật xảy ra tại Kubet, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề. Điều này bao gồm việc hủy bỏ các tài khoản liên quan và thực hiện các biện pháp khác như yêu cầu báo cáo và khóa tài khoản nếu cần thiết.

Quyền lợi của người dùng liên quan đến bảo mật tại Kubet

Người dùng có toàn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình và có quyền yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin nếu cần thiết. Ngoài ra, các người dùng cũng có quyền từ chối cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của họ cho các mục đích tiếp thị hoặc truyền thông.

Chính sách nhằm hợp chuẩn với điều khoản bảo vệ dữ liệu chung EU GDPR

Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc của Quy tắc bảo mật dữ liệu chung chỉ đạo (EU) 2016/679 (GDPR). Điều này bao gồm việc chấp nhận và xử lý các yêu cầu của người dùng liên quan đến việc truy cập, sửa đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho các người dùng về những thay đổi trong Chính sách bảo mật này theo đúng yêu cầu của GDPR.

Liên hệ với Bộ phận Bảo mật của Kubet khi có thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến nào liên quan đến Chính sách bảo mật của Kubet, vui lòng liên hệ với Bộ phận Bảo mật của chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Kết luận

Kubet cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của người dùng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo mật dữ liệu chung, đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn và không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến Chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ với Bộ phận Bảo mật của Kubet để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Chúng tôi cam kết duy trì và cải thiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.